Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

Περιγραφή με λόγια

Οδός:
Νέες Εργατικές Κατοικίες Περιγιαλίου

Τ.Κ.: 65201 – Καβάλα

Τηλέφωνο #1: 2513500634

Τηλέφωνο #2: 2510243003

email: mail@1dim-eid-kaval.kav.sch.gr