Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Το σχολείο μας

Κολάζ Φωτογραφιών από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας ιδρύθηκε το 1973 ως 3/θέσιο και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1975. Το 1987 προήχθη σε 4/θεσιο, το 1988 σε 6/θεσιο, ενώ το 2017 προήχθη σε 9/θεσιο. Για περίπου σαράντα χρόνια στεγαζόταν σε κτήρια του παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας (πρώην Παιδόπολη). Από τον Σεπτέμβριο του 2017 μεταστεγάστηκε στην περιοχή του Περιγιαλίου (Νέες Εργατικές Κατοικίες) και συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο.

Οι μαθητές  εγγράφονται στο σχολείο μετά από εισήγηση του  αρμόδιου φορέα αξιολόγησης-ΚΕΔΑΣΥ. Η αύξηση του αριθμού των φοιτούντων μαθητών οδήγησε στην αύξηση της λειτουργικότητας του σχολείου με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο έτη ο αριθμός των τμημάτων να ανέρχεται στα δέκα τρία. Στο σχολείο εργάζονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων: Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής, Σχολικός Νοσηλευτής), εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Στο σχολείο παρέχεται ολοήμερο πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί έως τις 16.00